Stabilite Testleri

Stabilite Testleri

Stabilite testi, kozmetik ürünlerinde olduğu gibi biyosidal ürünlerde de raf ömrünün belirlenmesi için gerçekleştirilen temel parametrelerden biridir.

Biyosidal ürünlerde stabilite testleri, 3 farklı yöntemle gerçekleştirilmektedir:

- Kısa Süreli Stabilite Testi: Biyosidal ürünlerde gerçekleştirilen hızlandırılmış stabilite testidir. 30 C’nin üzerinde bozulabilecek biyosidal ürünlere uygulanmamaktadır.
- Uzun Süreli Stabilite Testi: 30 C’nin üzerinde bozulabilecek biyosidal ürünlerde gerçekleştirilen stabilite testidir.
- Açık Ambalaj Stabilite Testi: Biyosidal ürünlerde etiket üzerinde belirtilen süre boyunca 25 C’de gerçekleştirilen stabilite testidir.

Stabilite testlerinde değerlendirme şu parametrelerde gerçekleşen değişimler baz alınarak gerçekleştirilmektedir:

- pH Değeri
- Aktif Madde Miktar Tayini
- Yoğunluk Tayini
- Görünüm, Adet, Koku, ve Renk Kontrolü

Biyosidal ürünlerde “Stabilite Testleri” için bize ulaşabilirsiniz….