Deterjan Analizleri

Deterjan Analizleri

“Deterjanlar Hakkında Yönetmelik” kapsamında deterjan; İnsan vücudunun temizliği dışında, yıkama ve temizleme işlemlerinde kullanılması amaçlanan sabunları ve/veya diğer yüzey aktif maddeleri içeren; sıvı, toz, pasta, bar, kalıp, kalıplanmış parça, şekil ve benzeri herhangi bir fiziksel formda olabilen; evlerde, kurumsal veya endüstriyel amaçlarla kullanılmak üzere piyasaya arz edilen herhangi bir madde ya da karışımı olarak tanımlanmaktadır.

Deterjanların içeriği genel olarak şunlardan oluşmaktadır:

- Ağartıcılar
- Korozyon önleyiciler
- Dezenfektan
- Köpük ayarlayıcılar
- Enzim
- Parfüm

Deterjan Analizleri Şunlardır:

Anyonik Aktif Madde Tayini
Yüksek Molekül Kütleli Katyonik Aktif Madde Tayini
Düşük Molekül Kütleli Katyonik Aktif Madde Tayini
Non-İyonik Aktif madde Tayini
Serbest Alkali ya da Serbest Asidite Tayini
Alkalinite Tayini
İnorganik Sülfatların Miktarı Tayini
Toplam Aktif Madde
İnorganik Tuzların Tayini
Klorür Tayini
Organik Solvent Kalıntısı Tayini
Zeloitlerin Tayini
Suda Çözünmeyen Madde Miktarı Tayini
Formaldehit Tayini
.