Detay

ISO 2268 - Noniyonik Aktif Madde Tayini

ISO 2268 - Noniyonik Aktif Madde Tayini

ISO 2268 standardı, , yağ alkolü ve alkilfenol polioksietilat türevlerinde polietilen glikollerin ve iyonik olmayan aktif maddenin (addüktlerin) tayini için test yöntemini içerir. Weibull yöntemi ile gerçekleştirilen testte hem iyonik olmayan aktif maddenin (addüktler) hem de polietilen glikol safsızlığının belirlenmesi hedeflenir.

Yöntem Prensibi:
- Numunenin etil asetat içinde çözündürülmesi.
- 35 + - 1°C'de sodyum klorür çözeltisi ile polietilen glikollerin ekstraksiyonu ve sodyum klorür çözeltisinin etil asetat ile ve etil asetatın sodyum klorür çözeltisi ile art arda yıkanması.
- Sodyum klorür solüsyonunda izole edilen polietilen glikollerin kloroform ile ekstraksiyonu, çözücünün çıkarılması ve tortunun tartılması.

Bu test yönteminin temeli, hem iyonik olmayan adüktlerin hem de polietilen glikollerin sodyum klorür çözeltisinde çözünür, ancak iyonik olmayan adüktlerin veya polietilen glikollerden birinin etil asetatta çözünürken diğerinin çözünmediği gerçeğine dayanır.

ISO 2268:Yüzey aktif maddeler (iyonik olmayan) - Polietilen glikollerin ve iyonik olmayan aktif maddenin (addüktler) tayini - Weibull yöntemi

Yüzey Aktif Maddeler, Dezenfektanlar ve Deterjanlarda Noniyonik Aktif Madde Tayini için Nanolab Deterjan Analiz Laboratuvarı ile iletişime geçebilirsiniz.
.