Detay

ISO 4314 - Serbest Alkali ya da Serbest Asidite Tayini

ISO 4314 - Serbest Alkali ya da Serbest Asidite Tayini

ISO 4314 standardı, yüzey aktif maddelerin serbest alkalinitesinin veya serbest asitliğinin belirlenmesi için titrimetrik bir yöntemi içerir. Standart kapsamında serbest alkalilik veya serbest asitlik şöyle tanımlanır: 1 g üründe bulunan veya 1 g ürünü nötralize etmek için gerekli olan potasyum hidroksitin miligramı cinsinden miktarıdır.

Gösterge olarak fenolftalein kullanılarak belirlenen, duruma göre "alkali değeri" veya "asit değeri" olarak ifade edilen alkalilik veya asitlik, ISO 4314 standardı kapsamında belirlenir.

Numunenin etanolik veya propanolik çözeltisinin, indikatör olarak fenolftalein varlığında aşağıdaki Standart hacimsel kimyasallardan uygun olanla titre edilmesi prensibine dayanır.

• Potasyum hidroksit çözeltisi
• Hidroklorik asit çözeltisi
• Sülfürik asit çözeltisi

ISO 4314: Yüzey aktif maddeler - Serbest alkalilik veya serbest asitliğin belirlenmesi - Titrimetrik yöntem

Serbest Alkali ya da Serbest Asidite Tayini için Nanolab Kozmetik/ Deterjan Analiz Laboratuvarı ile iletişime geçebilirsiniz.
.