Detay

ISO 2271: Anyonik Aktif Madde Tayini

ISO 2271: Anyonik Aktif Madde Tayini

ISO 2271 standardı Yüzey Aktif Maddeler, Deterjanlar ve Dezenfektanlarda anyonik aktif maddenin tayini için manuel veya mekanik test işlemlerini içermektedir. Anyonik yüzey aktif maddeler yaygın olarak çamaşır deterjanlarında, el yıkama ürünlerinde, mutfak temizleyicilerinde, vücut yıkamalarında bulunmaktadır. Yağlı kalıntı gidermede en etkili ve çok yönlü yüzey aktif maddelerdir.

Yüzey aktif maddeler kimyasal yapılarına göre anyonik, katyonik, noniyonik ve amfoterik olarak sınıflandırılırlar. Sodyum, potasyum ve amonyum gibi katyonlar içeren ve katyonların karboksilat, sülfonat, sülfat, fosfat gibi negatif yüklü gruplarla beraber molekülün polar grubunu oluşturduğu bir yapıdır. Anyonik aktif maddeler, suda çözündüğünde eksi yüklü iyon oluşturur.

Bir yüzey aktif maddede bulunan hidrofob grup, molekülün (-) yüklü grubunda bulunuyorsa anyonik yüzey aktif madde olarak tanımlanır.

ISO 2271: Yüzey aktif maddeler - Deterjanlar - Anyonik aktif maddenin manuel veya mekanik doğrudan iki fazlı titrasyon prosedürü ile belirlenmesi

Yüzey Aktif Maddeler, Dezenfektanlar ve Deterjanlarda Anyonik Aktif Madde Tayini için Nanolab Deterjan Analiz Laboratuvarı ile iletişime geçebilirsiniz.
.