Detay

ISO 2871-1: Yüksek Molekül Kütleli Katyonik Aktif Madde Tayini

ISO 2871-1: Yüksek Molekül Kütleli Katyonik Aktif Madde Tayini

ISO 2871-1 standardı, distearil-dimetil-amonyum klorürler gibi alkil gruplarından ikisinin her birinin 10 veya daha fazla karbon atomu içerdiği kuaterner amonyum bileşikleri veya uzun zincirli asilaminoetil ve alkil gruplarının sırasıyla 1- ve 2-pozisyonlarında ikame edildiği imidazolin veya 3-metilimidazolin tuzlarının tayini için test yöntemi içerir.

Yöntem, katyonik-aktif maddenin nispi moleküler kütlesi bilindiğinde veya içeriğinin kütle olarak yüzde olarak ifade edilmesi durumunda daha önce belirlendiğinde, aktif maddenin katılarına veya sulu çözeltilerine uygulanabilir. Anyonik yüzey aktif maddeler mevcutsa, yöntem uygulanamaz.

Hidrofili uçları pozitif yük taşıyan yüzey aktif maddeler, katyonik yüzey aktif madde olarak adlandırılır. Katyonik Aktif Maddeler, anyonik aktif maddelere kıyasla, pozitif yük taşıdıklarından dolayı saç ve cilt gibi negatif yüklü yüzeylere çekilmeleri sağlandığından kumaş yumuşatıcılarda, saç kremlerinde ve bazı dezenfektanlarda kullanılabilir.

ISO 2871-1:Yüzey aktif maddeler - Deterjanlar - Katyonik-aktif madde içeriğinin belirlenmesi - Bölüm 1: Yüksek moleküler kütleli katyonik-aktif madde

Yüzey Aktif Maddeler, Dezenfektanlar ve Deterjanlarda Yüksek Molekül Kütleli Katyonik Aktif Madde Tayini için Nanolab Deterjan Analiz Laboratuvarı ile iletişime geçebilirsiniz.
.