Detay

Kozmetik Üretiminde Hijyen Sanitasyon

Kozmetik Üretiminde Hijyen Sanitasyon

Kozmetik ürünleri için gerçekleştirilen tüm testlerin temeli tabi ki insan sağlığının ve çevrenin korunması amaçlarına dayanmaktadır. Özellikle insan cildiyle direkt ve uzun süreli temasları nedeniyle kullanım amaçları dışında zararları da olabilir.

Kozmetik ürünlerinin zararları aslında gerektiği gibi üretilmemesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu nedenlerden biri üretim alanlarında hijyen koşullarının sağlanamamasıdır. Kozmetik üretiminde hammaddenin girişinden itibaren başlayan süreçte işlenmesi, depolanması ve taşınması gibi aşamalarda hijyen koşulları “İyi Üretim Uygulamaları (GMP)” ile sağlanmaktadır.

İyi üretim uygulamaları, Kozmetik Yönetmeliği kapsamında “kozmetik ürünlerin üretimi, kontrolü, depolanması ve sevkiyatı aşamalarında kalite şartlarını yerine getirmesine yönelik yeterli güveni sağlamak için gerekli olan standart hale getirilmiş bütün planlı ve sistemli faaliyetler” olarak tanımlanmaktadır.

Sağlık Bakanlığınca yayınlanan “Kozmetik İyi Üretim Uygulamaları Kılavuzu” kapsamında hijyen açısından yapılması gerekenler belirtilmektedir. Satışa sunulan kozmetik ürünler yönetmeliklere uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Ürünler yönetmelikler kapsamında test ve denetimlerden geçebilir. Sonuçlara bağlı olarak uygunsuzluk tespit edildiğinde para cezası ya da duruma bağlı olarak piyasadan toplanabilirler.

Bir kozmetik firması için GMP sertifikası almak ve firma içerisinde uygulamak firmanın prestiji ve güvenilirliği açısından önemli bir adımdır.

KOZMETİK ANALİZLER İÇİN TEKLİF ALINIZ.

.