Detay

Sabunlarda Toplam Alkali Miktarı Tayini

Sabunlarda Toplam Alkali Miktarı Tayini

ISO 684 standardı, ticari sabunların toplam serbest alkali içeriğinin tayini için test yöntemi kapsar.

Sabun numunesi, standart kapsamındaki test prosedürü kapsamında aşağıdaki şartlarda test edilemez:
- Sülfürik asitle ayrıştırılabilen katkı maddeleri (alkali silikatlar vb.) içeriyorsa,
- Renk, fenolftalein son noktasına müdahale ediyorsa, yöntem renkli sabunlara da uygulanamaz.
Serbest kostik alkali ve serbest karbonat alkali içeriklerinin toplamı; toplam serbest alkali olarak tanımlanmaktadır. ISO 684 standardı kapsamında Toplam Alkali Miktarı Tayini aşağıdaki prensiple gerçekleştirilir.

- Sabunun etanolik bir çözelti içinde çözülmesi,
- Serbest alkalinin bilinen fazla sülfürik asit çözeltisi ile nötrleştirilmesi
- Fazla asidin etanolik potasyum hidroksit çözeltisi ile geri titrasyonu.

Toplam Alkali Miktarı Tayini ile sodyum hidroksit (NaOH) veya potasyum hidroksit (KOH) olarak ifade edilen iki farklı sonuç arasındaki % 0,05'ten fazla farklılık göstermemelidir.

- ISO 684: Sabunların analizi - Toplam serbest alkalinin belirlenmesi
- BS 1715-2.1: Sabunların Analizi. Kantitatif Test Yöntemleri. Toplam Alkali İçeriği ve Toplam Yağlı Madde İçeriğinin Belirlenmesi Yöntemi
- BS 1715-2.2: Toplam serbest alkali içeriği

Toplam Alkali Miktarı Tayini için Nanolab Kozmetik Analiz Laboratuvarı ile iletişime geçebilirsiniz.
.