Detay

Sabunlaşamayan, Sabunlaşmamış ve Sabunlaşabilen Madde Tayini

Sabunlaşamayan, Sabunlaşmamış ve Sabunlaşabilen Madde Tayini

BS 1715-2.5, ISO 1067 standardı; sabunlaştırılamaz, sabunlaştırılamaz ve sabunlaştırılamaz içeriklerin tayini için test yöntemi kapsamaktadır. Sterol veya uzun zincirli alkollerle zenginleştirilmiş sabunlara veya parfüm içeren sabunlara BS 1715-2.5, ISO 1067 test yöntemi uygulanmaz.

Serbest yağ asitleri dışındaki, heksan veya hafif petrolde çözünen (sabunlaştırılamaz + sabunlaştırılamaz madde) ve sabunlaştırılabilen (sabunlaştırılamaz sabunlaştırılabilir madde) ürünlerin içeriklerinin belirlenmesi için bu yöntem kullanılabilir.

Test prensibi;
- Heksan içinde çözünen maddenin ekstraksiyonu ve potasyum hidroksit çözeltisi ile ayrılan serbest yağ asitlerinin titrasyonu.
- Bu şekilde nötralize edilen heksan içinde çözünen ürünlerin sabunlaştırılması ve sabunlaştırılamayan maddenin heksan ile ekstraksiyonu.

ISO 1067: Sabunların analizi - Sabunlaştırılamaz, sabunlaştırılamaz ve sabunlaştırılamaz sabunlaştırılabilir maddenin belirlenmesi
BS 1715-2.5: Sabunların analizi. Kantitatif test yöntemleri Sabunlaştırılamaz, sabunlaştırılamaz ve sabunlaştırılamaz sabunlaştırılabilir madde içeriklerini belirleme yöntemi

Sabunda Sabunlaşamayan, Sabunlaşmamış ve Sabunlaşabilen Madde Tayini için Nanolab Kozmetik Analiz Laboratuvarı ile iletişime geçebilirsiniz.
.